OSP Rzeszów-Załęże Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów-Załęże

Historia

 Historia naszej straży zaczyna się już w 1934 roku ale przez okres II Wojny Światowej ten pomysł przeszedł na późniejszy czas. Ochotnicza Straż Pożarna w Załężu została zorganizowana na zebraniu Rady Gminnej w Słocinie dnia 17 maja 1946 roku. Pierwszymi członkami OSP Załęże byli: Zięba Stanisław, Dudek Bronisław, Trąd Leon, Korbecki Józef, Leśko Piotr, Myśliwiec Piotr, Rząsa Ludwik, Białek Jan, Dąbrowski Andrzej, Kozioł Stanisław, Kloc Wojciech, Kliś Józef, Orzech Walenty, Rycko Władysław, Żelazko Andrzej, Białek Jan.
Zarząd został wybrany w dniu 25 maja 1946 roku i w skład pierwszego Zarządu OSP weszli:
Stanisław Zięba – Naczelnik
Piotr Szarek – Sekretarz
Józef Korbecki – Skarbnik
Leon Trąd – Gospodarz
Dudek Bronisław – Zastępca Naczelnika
Myśliwiec Piotr – I członek Zarządu
Rząsa Ludwik – II członek Zarządu
Pierwszy sprzęt strażacki tj. ręczna pompa z wężami zakupiona została za pieniądze ze sprzedaży terenu łowieckiego Spółce Łowieckiej. Ówczesny sołtys wsi Załęże Władysław Stachyra z wielkim zrozumieniem odnosił się do sprawy zorganizowania straży i dlatego udzielał wydatnej pomocy. Następnie z imprez dochodowych zakupiono beczkowóz i rozpoczęto budowę niedużej remizy. Dnia 7 lipca 1947 roku zorganizowano uroczyste poświęcenie remizy i sprzętu strażackiego. Pierwszy wyjazd odbył się dnia 10 listopada 1947 roku do pożaru posesji w gminie Krasne. W okresie 1947-49 wybudowano czynem społecznym 3 ziemne zbiorniki wodne do celów gaśniczych. W roku 1952 zakupiono pierwszą motopompę i systematycznie uzupełniano inny sprzęt pożarniczy. W 1960 roku postanowiono zbudować na nowo Dom Strażaka z 2 garażami, łazienkami, kancelarią i pomieszczeniem na działalność kulturowo-oświatową. Budynek został ukończony i poświęcony na jubileusz XX-lecia OSP Załęże i z okazji pierwszego w Polsce Dnia Strażaka 22 maja 1966 roku. W przeciągu tych dwudziestu lat Ochotnicza Straż Pożarna Załęże wyjeżdżała na akcje ratowniczo-gaśnicze 18 razy. Przez kolejne lata działalności społecznej nasza drużyna oprócz służeniu ludziom w potrzebie uczestniczyła w różnych zjazdach Związku OSP oraz w zawodach strażackich odnosząc wysokie miejsca. Niekiedy nawet zajmując pierwsze miejsce. W roku 1992 został przeprowadzony generalny remont remizy. Zostało dobudowane piętro gdzie znalazło się miejsce na dużą salę widowiskowo-obradowe. Poświęcenia dokonano w dzień odpustu tutejszej parafii. W 1996 roku dnia 13 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP Załęże do KSRG, tj. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Do dnia dzisiejszego jesteśmy jedyną jednostką OSP w Rzeszowie włączoną do tego systemu. W roku 2006 wieś Załęże została włączona w granice miasta Rzeszów co z kolei przyczyniło się do zmiany nazwy jednostki.

Od tej pory dumnie możemy się nazywać OSP KSRG Rzeszów-Załęże.